CERKIEW

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "pierwotnie nazwa świątyni chrześcijańskiej w języku starosłowiańskim; w Polsce od końca XV wieku określenie świątyni obrządku wschodniego: kościoła prawosławnego i grecko-katolickiego (unickiego). W architekturze cerkiewnej istnieje wypracowany przez wieki kanon, który przy wszystkich różnicach lokalnych, historycznych i zmianie stylów architektonicznych powinien odpowiadać specyficznym potrzebom świątyni." 

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, s. 64.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 25 Listopad, 2013 - 04:38