PERSPEKTYWA

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "perspektywa malarska, umiejętność ukazywania trójwymiarowych przedmiotów na płaszczyźnie zgodnie z prawami widzenia. Przyjmując jako podstawę prawa rządzące perspektywą malarską wyróżniamy: perspektywę linearną, barwną i powietrzną (...). <franc. perspective, z późnołac. perspectiva 'optyka'>" .

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, ss. 308-309.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 25 Listopad, 2013 - 04:34