MODUŁ

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "w architekturze jednostka miary odpowiadająca wielkości danego elementu architektonicznego, który służy do określania proporcji innych członów architektonicznych; w starożytnej Grecji moduł architektury doryckiej stanowiła szerokość tryglifu, w jońskiej była to zaś średnica lub promień kolumny; na tej podstawie obliczano interkolumnium, wysokość kolumny i proporcje całej budowli; każdy klasyczny porządek architektoniczny, zgodnie z właściwym mu kanonem, rządził się własnym modułem; w starożytności istniał także moduł w rzeźbie (...) <łac. modulus `miara`>" .

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, s. 265.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 25 Listopad, 2013 - 04:27