PROPORCJA

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "określone stosunki wielkości między częściami jakiejś całości; harmonijne ich zestawienie w dziele sztuki (...) jest jednym z podstawowych elementów jego kompozycji."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, ss. 332-333.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 25 Listopad, 2013 - 04:22