CYFRYZACJA

1. Cyfryzacja, inaczej: digitalizacja, techn.: 1) zmiana postaci sygnału z analogowej na cyfrową, 2) zespół działań mających na celu zastępowanie w systemach technicznych urządzeń opartych na technice analogowej układami cyfrowymi.  

2. Digitalizacja (ang. digitalization ‘ucyfrowienie’) – transformacja zapisu (w celu jego dalszego magazynowania, przetwarzania i przesyłania) danych w formie pisanej, drukowanej, dźwiękowej lub w postaci zapisu analogowego na postać cyfrową.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Leksykon PWN, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2004, s.230., Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.) Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2006, s.32.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 10 Maj, 2014 - 11:26