ANTROPOLOGIA

1) Wg Raymonda  Firtha (1975): "Antropologia nie jest nieślubnym dzieckiem kolonializmu, lecz prawowitym potomkiem oświecenia".

2) Wg Arjuna Appaduraia: "Antropologia  to moje archiwum ludzkich rzeczywistości, wyszukanych w rozmaitych etnografiach ludów, których dzisiejszy bądź dawny sposób życia odbiegał od mojego własnego".

3) Wg Joan Vincent: "Antropologia amerykańska (czy raczej antropologia w stanach Zjednoczonych) to przede wszystkim przedsięwzięcie zawodowe na wielką skalę. Jest nauczana w wielu szkołach średnich i na większości uczelni wyższych czy uniwersytetów. Około 90 z nich przyznaje w zakresie antropologii blisko 400 stopni doktorskich rocznie. Przeto ogólna liczba antropologów znacząco przewyższa liczbę akademickich przedstawicieli tej dyscypliny i setki osób z doktoratami w tej dziedzinie praktykuje inne zawody, takie jak prawo, medycyna, public relations, bądź służy w organizacjach rządowych (...).

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): 1) Raymond Firth, The sceptical anthropologist? social anthropology and Marxist views on society, (w:) Maurice Bloch, Marxist Analyses and Social Anthropology, London: Malaby Press, 1975, ss. 29-60., Źródło definicji (papierowe): 2) Arjun Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków: Universitas, 2005, s.22., Źródło definicji (papierowe): 3) Joan Vincent, hasło "antropologia amerykańska" (w:) Alan Barnard i Jonathan Spencer, Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej, Warszawa: Oficyna Wyd. Volumen, 2008, s.53.
Zobacz także (linki zewnętrzne): strona PIA, POLSKI INSTYTUT ANTROPOLOGII, Zobacz także (linki zewnętrzne): strona ETNOLODZY.PL
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 9 Listopad, 2015 - 15:36