PRAWO AUTORSKIE

Wg Encyklopedii powszechnej PWN: "przepisy, których celem jest zapewnienie ochrony twórczości naukowej, literackiej, artystycznej (znaczenie przedmiotowe); ogół uprawnień majątkowych i osobistych twórcy do stworzonego przezeń dzieła (znaczenie podmiotowe), m.in. prawo do autorstwa dzieła i jego nienaruszalności. Prawa osobiste twórcy nigdy nie wygasają i nie mogą zostać przeniesione na inne osoby. Prawa majątkowe są zbywalne i dziedziczne; wygasają z upływem czasu określonego przepisami prawa. Naruszenie prawa autorskiego pociąga za sobą sankcje majątkowe i karne. Twórczość literacka i artystyczna podlega ochronie międzynarodowej." 

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia powszechna PWN, Warszawa: PWN, 1973, tom I, s. 170.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 20 Listopad, 2013 - 20:10