MECZET

Meczet (arab. مسجد masdżidl.mn. مساجد masadżid) – miejsce kultu muzułmańskiego. Słowo meczet oznacza dowolny budynek, w którym oddaje się cześć Bogu, niezależnie od jego architektury. Podstawowym celem istnienia meczetów jest umożliwienie muzułmanom wspólnej rytualnej modlitwy (salat). (...) Pierwsze meczety, takie jak Meczet Kuba i Masdżid an-Nabawi, powstały w VII wieku i stanowiły, po prostu, wyznaczone miejsca pod gołym niebem. Dziś większość meczetów posiada wyrafinowane kopuły i minaretywięcej

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Meczet" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 21 Listopad, 2013 - 07:50