MECZET

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "moszea, muzułmańska budowla kultowa pełniąca funkcję domu modlitwy. Zasadniczą częścią każdego meczetu jest obszerna sala modlitw (haram) z mihrabem, wskazującym wiernym kierunek (kibla), w którym leży Mekka. W większych meczetach w pobliżu mihrabu znajduje się kazalnica (minbar), wydzielone miejsce dla władcy (maksura) i podium dla czytającego Koran (dakka). Podłoga jest wysłana matami i kobiercami (ze względu na zakaz wchodzenia do meczetu w obuwiu). Salę modlitw poprzedza zwykle dziedziniec (sahn), otoczony kolumnadą (riwak); pośrodku dziedzińca często usytuowana jest studnia lub basen, służące do rytualnych ablucji (...)."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, ss. 253-254.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 21 Listopad, 2013 - 07:50