KAPLICA

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "mała kultowa budowla wolno stojąca lub połączona z większym kompleksem architektonicznym, bądź też wyodbrębnione wnętrze dla niewielkiej liczby wiernych; w szerszym znaczeniu termin ten odnosi się do budownictwa wszelkich kultów, np. pogańskiego w starożytnym Rzymie, buddyjskiego itp., w węższym do budownictwa chrześcijańskiego. W liturgice chrześcijańskiej - niewielka budowla wolno stojąca lub połączona z kościołem, a także wydzielone pomieszczenie z ołtarzem stanowiące część większej budowli, a pełniące wszystkie liturgiczne funkcje kościelne lub ich część. Do najstarszych typów kaplic należą: kościelne, klasztorne, cmentarne, grobowe (mauzolea), kalwaryjne, zamkowe, pałacowe, szpitalne, szkolne; rozróżnia się kaplice związane z określonymi osobami (królewska, biskupia, książęca); charakterystycznym typem są ludowe kapliczki przydrożne (...)."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, ss. 175-176.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 21 Listopad, 2013 - 07:45