KLASZTOR

Klasztor (czes. klášter, z niem. Kloster, od łac. claustrum, miejsce zamknięte) – budynek, lub kompleks budynków, w którym zamieszkują zakonnicy, lub zakonnice określonej reguły, charakterystyczny dla wyznań chrześcijańskich jak i buddyzmu; w obrządku wschodnim – monaster. W klasycznym układzie zabudowań ich centralnym punktem był kościół, do którego od strony południowej przylegał otoczony krużgankami czworoboczny wirydarz, od wschodniej – kapitularz, a od zachodniej – cele zakonne lub dormitoria. Naprzeciwko kościoła usytuowany był refektarz, a różne inne budynki (szkoła, zabudowania gospodarcze) lokowano w dalszych częściach kompleksu, jednak w obrębie opasających go murów. Odmienny charakter miały klasztory w kościele prawosławnym, których największy rozkwit przypadł na XVI – XVIII wiek. Budowane były najczęściej przy ujściach rzek, blisko jezior lub na wyspach stanowiły elementy systemu obronnego. Duże monastyry miały po kilka cerkwi, a ich charakterystycznym elementem były monumentalne dzwonnice.

Nazwą tą określa się często sam zakon czy zgromadzenie zakonne. więcej

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Klasztor" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 21 Listopad, 2013 - 07:42