PERFORMANCE

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "performance art, pojęcie określające rodzaj działań efemerycznych wykonywanych przez artystów w obecności widzów. Częstym elementem performance są działania parateatralne, przybierające formę zdarzeń o zaplanowanej strukturze i przebiegu czasowym. W odróżnieniu od happeningu artysta stosujący performance najczęściej nie dąży do włączenia do akcji widzów. Elementy performance są obecne w różnych nurtach sztuki nowoczesnej, w futuryzmie, dadaizmie, surrealizmie. Świadomie stosowany jako środek wyrazu artystycznego od początku lat 50. (...) <ang. `wypełnienie, wykonanie`>." 

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, s. 307.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 21 Listopad, 2013 - 07:40