WLEPKA

Wlepka (albo vlepka) – mała, samoprzylepna forma plastyczna, tworzona z myślą o ingerencji w przestrzeń publiczną. Przylepiana na ogół bez zezwolenia, przez co traktowana jako wandalizm. Początkowo była to naklejka zawierająca rysunek (grafikafotomontażzdjęcie), tekst, albo jedno i drugie. Wlepki są przyklejane w środkach komunikacji masowej (...) oraz w innych miejscach publicznych (przejściach podziemnych itp.), w miejscu widocznym, np. przy wyjściu z pojazdu, obok tylnych drzwi, głównie w końcu lat 90. XX wieku i pierwszych latach XXI wieku. Obecnie zjawisko to powoli wychodzi z tramwajów i przenosi się w inne miejsca (...). Nadal jest widoczne, zwłaszcza w dużych miastach. więcej

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Wlepka" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 20 Listopad, 2013 - 22:19