BATTLE

 1) Battles (bitwy) – nazwą tą najczęściej określa się  legalne malowanie graffiti w miejscach wyznaczonych do tego celu przez miasto. Ich celem jest spotkanie  przedstawicieli różnych grup grafficiarskich (crew)  malujących w tym samym czasie i miejscu. Takie "bitwy" trwają najczęściej od kilku, do nawet kilkunastu godzin. Na  zakończenie spośród malujących zostaje wyłoniony zwycięzca lub zwycięzcy (jeśli praca jest dziełem grupy). Oceny prac i wyboru dokonuje publiczność, zwykle składająca się z już nienależących do żadnego z crew - writerów. Zdarzają się także bitwy nielegalne, w których oceniającymi są writerzy zaakceptowani przez  walczące ze sobą strony. Bitwy takie najczęściej służą rozstrzyganiu sporów pomiędzy konkretnymi writerami.

2) Battles to również określenie wszystkich pojedynków (agon - gier rywalizacyjnych) w subkulturze hip-hop’u, a zatem też pojedynków freestyle („Wielka Bitwa Warszawska”) i break dance („Battle of the Year”). 

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Bogna Kietlińska, definicja autorska dla FOŻK-SB, 2013.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 6 luty, 2014 - 22:55