OBOWIĄZEK SZKOLNY

Spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum publicznej albo niepublicznej. Rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (i nie odroczono mu rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego) i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Nauka w szkole jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

 Stan na 18.11.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Obowiązek szkolny" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 18 Listopad, 2013 - 19:09