OBOWIĄZEK NAUKI

Spełnia się po ukończeniu gimnazjum przez: uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej, lub uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w akredytowanych placówkach publicznych i niepublicznych, lub uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej prowadzonej przez osoby prawne i fizyczne, albo realizowane, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

 Stan na 18.11.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Obowiązek nauki" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 18 Listopad, 2013 - 19:07