ARTYSTA

Wg Mariana Golki: "artystą jest człowiek zajmujący się działalnością twórczą o indywidualnym charakterze, znamionującą biegłość, a przy tym wykazującą zaangażowanie talentu, wyobraźni i innych cech osobowości, która to działalność pełni swoistą funkcję społeczną, zaakceptowaną przez zbiorowość w wyniku zapotrzebowania na określone wartości, które artysta może oferować." 

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Marian Golka, Socjologia sztuki, Warszawa: Difin, 2008, s. 77.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 27 Listopad, 2013 - 08:25