OBRAZ

1. Jean Baudrillard: "Oto zatem kolejne stadia obrazu: stanowi odzwierciedlenie głębokiej rzeczywistości, skrywa i wypacza głęboką rzeczywistość, skrywa nieobecność głębokiej rzeczywistości, pozostaje bez związku z jakąkolwiek rzeczywistością: jest czystym symulakrem samego siebie. W pierwszym przypadku obraz stanowi właściwy pozór - przedstawienie należy do porządku sakramentu.W drugim przypadku obraz stanowi niewłaściwy pozór - należy do porządku złych wróżb.W trzecim przypadku obraz udaje, że jest pozorem - należy do porządku czarnoksięstwa.W czwartym, obraz nie należy już do porządku pozorów, lecz do dziedziny symulacji." (podkreśl. - BK)

2. Jean Baudrillard: "Obraz jest zawsze dwuwymiarową abstrakcją świata - jest tym, co pozbawia jednego wymiaru świat rzeczywisty, a przez to zapoczątkowuje moc tworzenia złudzeń." 

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Jean Baudrillard, Symulakry i symulacja, Warszawa: Sic!, 2005, ss. 11-12., Źródło definicji (papierowe): Jean Baudrillard, Spisek sztuki, Warszawa: Sic!, 2006, s. 41.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 23 Listopad, 2013 - 10:06