OBRAZ

1) Wg Johna Bergera: "Obraz to widok, który został odtworzony lub zreprodukowany. Obraz to wygląd rzeczy lub zbiór wyglądów, wyrwany z pierwotnego kontekstu, w którym powstał i utrwalony na kilka chwil lub kilka stuleci. Każdy obraz ucieleśnia jakiś sposób widzenia (...). Chociaż jednak każdy obraz ucieleśnia jakiś sposób widzenia, to nasza percepcja czy ocena obrazu zależna jest także od naszego własnego sposobu widzenia". 

2) Wg Hansa Beltinga: "Niektórzy generalnie zrównują obrazy z obszarem wizualnym, co sprawia, że wszystko, co widzimy, jest obrazem, który tym samym traci swoje znaczenie symboliczne. Inni ryczałtowo utożsamiają obrazy ze znakami ikonicznymi, kojarzonymi przez związek podobieństwa z rzeczywistością, która nie jest obrazem i pozostaje wobec niego nadrzędna. Wreszcie występuje dyskurs sztuki, który albo ignoruje obrazy świeckie, istniejące dzisiaj poza muzeami (nowymi świątyniami), albo zamierza chronić sztukę przed wszelkimi pytaniami odnośnie do obrazów, odbierających jej status jedynego przedmiotu zainteresowania."

3) Wg Rolanda Barthesa: „Obraz staje się pismem w momencie, w którym nabiera znaczenia: podobnie jak pismo przywołuje on lexis”.

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): 1) John Berger, Sposoby widzenia, Warszawa: Fundacja Aletheia, 2008, ss. 9-10. , Źródło definicji (papierowe): 2) Hans Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Kraków: Universitas, 2007, s.11., Źródło definicji (papierowe): 3) Roland Barthes, Mitologie, tłum. A. Dziadek. Warszawa: Wyd. KR, 2000, s.241.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 2 Maj, 2014 - 18:28