BIENNALE

1. Wg Słownika kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku: "w odniesieniu do sztuki współczesnej najczęściej jest to duża wystawa przeglądowa organizowana co dwa lata. Idea biennale wywodzi się z wielkich wystaw światowych, organizowanych od 1851. Najstarszym i najbardziej znanym biennale sztuki jest biennale weneckie, ustanowione w 1895 (...)."

2. Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "nazwa imprezy (wystawy, festiwalu) zwykle międzynarodowej, organizowanej co dwa lata. Najstarsze biennale weneckie (Esposizione Biennale Internazionale d`Arte di Venezia) odbywa się regularnie od 1895 z przerwami w czasie wojen światowych i w 1968. Jest to wystawa sztuki nowoczesnej połączona z wystawami retrospektywnymi; w ostatnich dziesięcioleciach biennale mają przeważnie charakter tematyczny bądź problemowy (...). Jury ma skład międzynarodowy. Komitet organizacyjny biennale weneckiego wydaje czasopismo La Biennale di Venezia i prowadzi archiwum sztuki nowoczesnej (...)."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 1. Marcin Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk: słowo.obraz terytoria, 2002, ss. 32-33., Źródło definicji (papierowe): 2. Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, s. 44.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 17 Listopad, 2013 - 07:57