PRAKTYKA SPOŁECZNA

" [Paul- BF] Connerton słusznie rozróżnia dwa rodzaje praktyki społecznej:

- praktykę wcielającą, to jest praktykę fizyczną (cielesną), w której <transmisja  pojawia się tylko w czasie, kiedy ciała są obecne, by podtrzymać dane działanie>, oraz

- praktykę wpisującą, jako środek zapamiętywania <czegoś, co zatrzymuje i przechowuje informacje na długo po tym, jak ludzi organizm przestał ją wysyłać>".

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Theresa Buckland, Ucieleśnienie przeszłości w teraźniejszości: taniec i obrzęd, (w:) Ludwik Bielawski, Grażyna Dąbrowska (red.), Taniec,rytuał i muzyka, Warszawa: Instytut Kultury, 1997, tłum. Marek Kądzielski, s.52.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 15 Listopad, 2013 - 19:45