TANIEC

 "Taniec w obrębie świata <cywilizowanego> stał się bardzo zredukowaną i stereotypową formą rozrywki o marginalnym znaczeniu. Dlatego każda inna postać tańca, odkrywana wśród <tubylców>, była w przeszłości rzadko w pełni zrozumiana, a  prawdziwe znaczenie symboliczne tańca zupełnie nie zidentyfikowane. Dla białego człowieka było to tylko <jakieś paradowanie>, <tańczenie w kółko bez końca>, <zaledwie kilka obrotów> albo konkluzja zawierająca się w oznajmianiu: <... i potem oni tańczyli>. Szczególnie to ostatnie określenie zdradza bezradność badacza w konfrontacji z materiałem tanecznym, badacza, który odziedziczył w dodatku kulturowe uwarunkowane, negatywne konotacje tańca i nie był w stanie uporać się ze złożonością samego zjawiska tańca".

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Roderyk Lange, Taniec obrzędowy, (w:) Ludwik Bielawski, Grażyna Dąbrowska (red.), Taniec, Rytuał i muzyka, Warszawa: Instytut Kultury, 1997, s.13.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 15 Listopad, 2013 - 19:24