MUZYKA

[Muzyka - BF] "(...) znacznie dłużej była postrzegana jako wiedza, a nawet nauka, niż stricte sztuka - czyli  - do Oświecenia - umiejętność zbliżona do rzemiosła, co zresztą miało swoje źródła w koncepcjach antycznych, gdzie pojęcia techne i poiesis były pokrewne. Takie postrzeganie muzyki sprawiało, że stosowano do niej reguły odmienne niż do samej sztuki lub że istniały reguły podwójne, nakładające się na siebie. Przyjęcie jednego kryterium, unifikującego grupę sztuk pięknych i włączenie do tej grupy muzyki spowodowało < wsteczne ujednolicenie reguł>" (podkreśl. Autorki).

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Romana Kolarzowa, Postmodernizm w muzyce. Ewolucja teorii i praktyki muzycznej, Warszawa: Instytut Kultury, 1993, s.6.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 15 Listopad, 2013 - 19:04