WIEŚ

Jak pisze Maria Halamska: "[Marcel - BF] Jollivet zwraca uwagę na fakt, że termin <wieś>, <wiejski> odsyła nas do różnych poziomów rzeczywistości społecznej. Pierwszy to <przestrzeń fizyczna, możliwa do zidentyfikowania geograficznie i przez swoje dziedzictwo historyczne, z charakterystycznym zaludnieniem jeśli idzie zarówno o jego gęstość, sposób zabudowy, jak i o dominującą aktywność ekonomiczną; podstawową opozycją jest tu miasto>. (...) Ten poziom rzeczywistości społecznej jest podstawą delimitacji obszarów wiejskich. Drugi poziom to społeczności rolnicze, wioskowe, wiejskie, specyficzna rzeczywistość socjologiczna, która powstała pod wpływem <długiej historii, charakteru zaludnienia, dominacji działalności rolniczej, stosunków własności i stosunku do przyrody>. (...) I wreszcie określenie określenie <wiejski> odsyła nas do trzeciego poziomu rzeczywistości społecznej (resp. kulturowej - BF), gdzie dominują <obrazy, symbole, które są wyrazem mitu jako takiego, kategorii należącej do zbiorowych wyobrażeń i zbiorowego dyskursu, kategorii debaty czy walki ideologiczno-politycznej> (...) Tu wiejskości, jak wskazują współczesne polskie debaty na jej temat, trudno wyznaczyć jakiekolwiek granice (...)". (podkreśl. - BF) 

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Maria Halamska, Wprowadzenie: wieś w wielodyscyplinowym oglądzie, (w:) M.Halamska (red.), Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR,2011, ss.11-12.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 14 Listopad, 2013 - 09:01