MŁODZIEŻ NIEDOSTOSOWANA SPOŁECZNIE

Młodzież, której zachowania pozostają w sprzeczności z powszechnie uznawanymi normami i oczekiwaniami społecznymi. Wymaga ona stosowania specjalnej organizacji wychowania i nauki w celu eliminacji przyczyn i przejawów niedostosowania.

(jest to jedyna definicja młodzieży w Słowniku Pojęć GUS - BF)

 Stan na 20.01.2012 r.; sprawdzony 13.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 11 Lipiec, 2014 - 13:48