GOSPODARSTWO DOMOWE


1) Zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Gospodarstwa domowe wyodrębnia się spośród ludności zamieszkałej w mieszkaniach (bez obiektów zbiorowego zakwaterowania). Wśród gospodarstw domowych wyróżniamy jednoosobowe i wieloosobowe (2 i więcej osobowe), a także rodzinne i nierodzinne.

 stan na 15.01.2012 r.

2) Gospodarstwo domowe, tworzone jest przez osoby spokrewnione lub spowinowacone, a także niespokrewnione i niespowinowacone, mieszkające razem i utrzymujących się wspólnie. Może tworzyć je także jedna osoba, która utrzymuje się samodzielnie, bez względu na to, czy mieszka sama, czy z innymi osobami).

stan na 11.07.2014 (polszczyzna i logika oryginalne - BF)

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 11 Lipiec, 2014 - 13:28