FILM

Sposób definiowania pojęcia "Film" (i pojęć  pochodnych, takich jak  "Film fabularny" czy - zwłaszcza - "Film dokumentalny") przez GUS wydaje się dość kuriozalny; ewidentnie widać w tych definicjach echa zrekonstruowanej przez nas definicji prawnej, ale wydają się one delikatnie mówiąc przypadkowe.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Komentarz
Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, komentarz autorski dla OŻK-SB.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Film fabularny" w Słowniku Pojęć GUS, Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Film dokumentalny" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 13 Listopad, 2013 - 06:30