CZYTELNIK ZAREJESTROWANY

Osoba lub organizacja, która w ciągu roku sprawozdawczego została zarejestrowana w bibliotece (przez dokonanie co najmniej jednego wypożyczenia) w celu korzystania z dokumentów na miejscu lub poza biblioteką.

Stan na 11.11.2013 r.

Użytkownik zarejestrowany, który wypożyczył na zewnątrz co najmniej jedną pozycję w okresie sprawozdawczym.

Stan na 13.11.2015 r.

(Zmieniła się nazwa i treść definicji - por. adres - z wątpliwym rezultatem)

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 13 Listopad, 2015 - 11:48