SYSTEM ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI MINISTRA

System Zarządzania Programami Ministra (to - BF) system informatyczny funkcjonujący we wszystkich instytucjach zarządzających, służący zarządzaniu procedurami dotyczącymi programów, w tym rejestracji wniosków, rejestracji danych związanych z ich oceną, a także danych dotyczących realizacji i rozliczenia finansowanych zadań.
Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji(elektroniczne): Przykładowy regulamin do Programu Ministra
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 11 Listopad, 2013 - 14:17