PRIORYTET W PROGRAMIE MINISTRA

Priorytet w Programach Ministra Kultury to część niemal każdego  Programu Ministra charakteryzująca się na ogół względną autonomią wydzielonego przedmiotu (np.: film, muzyka, ale już  teatr i taniec) oraz osobnymi celami i zadaniami opisanymi w Regulaminach Programów Ministra i w Wytycznych do wypełniania wniosków o dofinansowanie. Priorytety mogą ulegać zmianom w kolejnych latach (są łączone  lub rozdzielane pod względem przedmiotowym).

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, definicja autorska dla OŻK-SB
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 29 Listopad, 2013 - 08:39