AUTOEWALUACJA

"Czym jest autoewaluacja? To nic innego jak ewaluacja wewnętrzna, czyli swoista refleksja nad realizowanymi działaniami przez odpowiednio dobrany zespół ludzi. Istotne jest oczywiście, aby zespół ten składał się z wykwalifikowanych osób posiadających doświadczenie zarówno w zarządzaniu projektami, jak i samym prowadzeniu badań ewaluacyjnych.  Przed podjęciem decyzji o autoewaluacji należy rzetelnie przeanalizować zasoby kadrowe swojej organizacji oraz kwalifikacje personelu, a następnie odpowiedzieć na pytanie czy jesteśmy w stanie przeprowadzić ewaluację samodzielnie. Należy pamiętać jednak, aby do zespołu ewaluacyjnego nie włączać osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu. W procesie ewaluacyjnym niezwykle istotne jest to, aby ewaluacja nie stanowiła w żaden sposób dodatkowego obciążenia dla organizacji. Ważne jest, aby stała się użytecznym instrumentem, który będzie przydatny w realizacji projektu lub bieżących działaniach organizacji.

Sama procedura prowadzenia badania ewaluacyjnego opiera się na pewnym schemacie działania. Na początku najważniejsze jest odpowiednie zaplanowanie ewaluacji oraz stworzenie koncepcji badania. Kluczem do dobrego przeprowadzenia badania ewaluacyjnego jest także właściwie zaplanowany harmonogram działań oraz odpowiedni podział ról i obowiązków zespołu ewaluacyjnego. Dobrze przeprowadzona ewaluacja w dużym stopniu zależy również od adekwatnie dobranych narzędzi badawczych. W dalszej kolejności należy skoncentrować się na zebraniu niezbędnych danych, dokonaniu ich analizy oraz prezentacji w formie raportu. W całym procesie badania ewaluacyjnego i tak jednak kluczowe jest to czy organizacja właściwie wykorzysta wyniki z przeprowadzonej ewaluacji.

W praktyce na autoewaluację najczęściej decydują się realizatorzy małych projektów, ponieważ jest ona mniej czasochłonna oraz nie wymaga aż tak dużego doświadczenia badawczego jak w przypadku ewaluacji bardzo dużych projektów."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 10 Listopad, 2013 - 16:52