PODREGION

Podregion jest to jednostka terytorialna wyodrębniona do celów statystycznych jako NTS 3. Podział ten obowiązuje od 1 I 2008 r. i został wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 XI 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późniejszymi zmianami). Podział ten został uzyskany poprzez grupowanie jednostek szczebla powiatowego w ramach województwa. Obecnie jest 66 podregionów.

 stan na: 11.07.2014 r.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 11 Lipiec, 2014 - 14:11