KLASA KREATYWNA

Podstawowa klasa kreatywna to klasa społeczna, w skład której wchodzą osoby wykonujące następujące zawody: inżynierowie, pisarze, architekci, naukowcy, profesorowie, artyści i inne profesje, które wiążą się z tworzeniem ważnych nowych produktów, procesów lub usług. Klasa kreatywna wynagradzana jest za tworzenie, inaczej niż np. klasa robotnicza czy usługowa, która otrzymuje zapłatę za wykonanie zleconej przez kogoś czynności.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 11 Lipiec, 2014 - 14:06