MŁODZIEŻ NIEKONTYNUUJĄCA NAUKI

Osoby niekontunuujące nauki w wieku 18–24 lata, to najmłodsza grupa osób dorosłych, które co najwyżej ukończyły gimnazjum. Dane (przeciętne w roku) opracowano na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzonego w cyklu kwartalnym. Badaniem objęte są osoby będące członkami wylosowanych gospodarstw domowych w wieku 15 lat i więcej (według faktycznego miejsca zamieszkania).

stan na 11.07.2014 (logika wywodu oryginalna - BF)

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 11 Lipiec, 2014 - 13:53