KLUB DZIECIĘCY

Klub dziecięcy to jednostka organizacyjna sprawująca opiekę nad dziećmi do lat 3, realizująca funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. Jest wpisana do rejestru prowadzonego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana od ukończenia 1 roku życia dziecka, klub dziecięcy zapewnia opiekę do 5 godz. dziennie. Kluby dziecięce, obok żłobków, opiekuna dziennego i niani, zostały wprowadzone ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, obowiązującą od 4 kwietnia 2011 r.). Obecnie pieczę nad działalnością regulowaną ustawą sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

stan na: 11.07.2014

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 11 Lipiec, 2014 - 13:44