ZACHOWANIA ZBIOROWE

"Pojęcie zachowań zbiorowych odnosiło się pierwotnie do zachowań w tłumie i odzwierciedlało lęk przed nie dającym się poskromnić temperamentem mas (...) Zachowania zbiorowe początkowo były traktowane jako forma patologii społecznej (...). Koncepcje te (...) miały wpływ na rekonstrukcję i planowanie przestrzenne wielkich miast w taki sposób, aby układ ulic i placów umożliwiał kontrolę tłumów, szybkie przemieszczanie się sił porządkowych i ostrzał miejsc potencjalnych tłumnych wystapień, zwłaszcza w Paryżu, Moskwie, Berlinie i Rzymie. (...) socjologiczne definicje zachowań zbiorowych wskazują, że zjawisko kontroli społecznej (...) w połączeniu z ludzką imaginacją stają się zaczynem zachowań niekonformistycznych, zmierzających do spontanicznej samorealizacji. (...) Ralph Turner i Lewis Killian (1972) jako zachowania zbiorowe definiują działania grupowe nie podporządkowane wzorom kultury, z jakiej wywodzą się ich uczestnicy. Dzieje się tak, kiedy ludzie rzucają wyzwanie ustanowionemu porządkowi społecznemu lub zmuszeni są działać w warunkach braku regulacji kulturowych; ich zachowania stają się wówczas nieprzewidywalne i niezrozumiałe." 

 

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2000, Suplement, ss. 410-413.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 8 Listopad, 2013 - 14:05