WZÓR KULTUROWY

Wzór kulturowy opisuje regularność  możliwą do bezpośredniego zaobserwowania  i następnie do zrekonstruowania na bazie obserwacji, (a zatem jego występowanie jest stwierdzane empirycznie).  Wzór kulturowy wyraża się w powtarzalności uporządkowania zachowań lub powtarzalności uporządkowania elementów wytworów zachowań (przedmiotów materialnych i niematerialnych) w  konkretnym czasie i na konkretnym terytorium. Wzory kulturowe to  całości wyodrębniane ze względu na zmienne struktury wartości i znaczeń (tzw. struktury aksjosemiotyczne), jakie jednostki i grupy im przypisują. Wzory kulturowe, które  dzięki długiemu trwaniu i/lub  powszechnemu używaniu, lub też dzięki sile przypisywanych im wartości i znaczeń  zyskują postać idealną, stają się wzorcami kulturowymi.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik TEORII ŻYWEJ KULTURY
Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, definicja autorska dla OŻK-SB, 2013.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 17 Lipiec, 2017 - 16:59