KATECHIZM

Organiczny i syntetyczny wykład istotnych i podstawowych argumentów nauki Kościoła, obejmujących zarówno wiarę jak i moralność. Katechizm przedstawia wiernie i w sposób uporządkowany nauczanie Pisma świętego, żywej Tradycji w Kościele i autentycznego Urzędu Nauczycielskiego, a także duchowe dziedzictwo Ojców, Doktorów i świętych Kościoła, by umożliwiać lepsze poznanie tajemnic chrześcijańskich i ożywiać wiarę Ludu Bożego. Bierze pod uwagę wyjaśnienia nauki, które w ciągu dziejów Duch Święty wskazał Kościołowi. Służy rozjaśnianiu światłem wiary nowych sytuacji i problemów, które w przeszłości nie zostały wyjaśnione. Katechizm, choć nie jest żywym słowem jak Biblia, ma często formę zapisu encyklopedycznego czy prawnego lub spisu pytań i odpowiedzi, pomaga ująć w uporządkowany sposób to, w co należy wierzyć, i pokazać, co z tego wynika w życiu chrześcijanina. Jest podstawowym podręcznikiem wiary i życia chrześcijańskiego – zaraz po Piśmie Świętym.

Autor(ka) wpisu: Piotr Wójcik
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Ks. Piotr Wójcik, definicja autorska dla OŻK-SB, 2014.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 10 Lipiec, 2014 - 08:26