KULTURA LUDOWA

Kultura ludowa to specyficzna subkultura kultury rozumianej całościowo (jako federacja subkultur). Na kulturę ludową składają się konfiguracje praktyk kulturalnych i ich materialnych i niematerialnych wytworów (w tym jednostek i grup ludzkich traktowanych jako osoby-komunikaty, przenoszące wartości i znaczenia). Kultura ludowa istnieje w perspektywie glokalizacyjnej, która w każdym konkretnym przypadku zbiega się w punkcie oznaczonym jako swojskość. Jej nosicielami i użytkownikami są bowiem jednostki i grupy społeczne, które - „przekraczają granice klas, wieku i przestrzeni” (jak to opisuje Michel Maffesoli), ale zarazem potrzebują takiej swojskiej (oswojonej) kultury, przystosowanej do zaspokajania ich własnych codziennych i odświętnych potrzeb.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik TEORII ŻYWEJ KULTURY
Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, definicja autorska dla OŻK-SB, 2013.
Zobacz także (linki zewnętrzne): strona internetowa KULTURA LUDOWA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 20 Maj, 2014 - 23:33