METODA

 Wg Janusza Sztumskiego (1999): "Przez metodę rozumie się na ogół system założeń i reguł pozwalających na takie uporządkowanie praktycznej lub teoretycznej działalności, aby można było osiągnąc cel, do jakiego się świadomie zmierza."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Janusz Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice: "Śląsk" Sp. z o.o. Wyd. naukowe, 1999, s. 66.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 25 Maj, 2014 - 23:09