KRAJOBRAZ

Wg Leksykonu PWN: "fizjonomia powierzchni Ziemi lub jej części - synteza wszystkich elementów przyrodniczych (głównie rzeźby, wód, warunków klimatycznych, świata roślinnego i zwierzęcego) i działalności ludzkiej; rozróżnia się krajobraz naturalny (przyrodniczy) i przeobrażony (kulturowy, antropogeniczny, gospodarczy)."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Leksykon PWN, Warszawa 1972, s.570.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 8 Listopad, 2013 - 07:41