ALTRUIZM

(...)  postawa bezinteresownej troski o dobro innych ludzi, przeciwstawna egoizmowi, w znaczeniu potocznym "miłość innych"; utrwalona postawa, w myśl której w przypadku kolizji dobra własnego z cudzym należy dążyć do realizacji dobra innego (człowieka); niekiedy także: rezygnowanie z uprawnień własnych (w całości lub w części) na rzecz kogoś, kto ich w danej sytuacji nie ma (częsta postawa osób niezwykle wrażliwych etycznie, świętych itp.); termin altruizm został wprowadzony przez Auguste Comte'a, rozpowszechniony przez pozytywistów; w historii etyki pojęcia altruizmu, sympatii i egoizmu były głównymi kategoriami sporu o motywy ludzkiego postępowania.

Autor(ka) wpisu: Konrad Sośnicki
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1995, s. 119.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 12 Lipiec, 2014 - 11:47