SŁOWNIK

Model słownikowy powinien uwzględniać w definicji terminu (i odpowiadającego mu pojęcia) tylko właściwości konieczne i wystarczające do odróżnienia pojęcia od innych; innymi słowy, powinien zawierać tylko te właściwości, które już Kant określał jako analityczne (za analityczny uważa się taki sąd a priori, w którym pojęcie pełniące funkcję orzecznika daje się wyprowadzić z definicji podmiotu) (...) [właściwości  niekonieczne i niewystarczające - BF]  nie są (...) częścią wiedzy o języku, lecz wiedzy o świecie. Jako takie, powinny być przedmiotem encyklopedii."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Umberto Eco, Od drzewa do labiryntu. Studia historyczne o znaku i interpretacji, Warszawa: Wyd. Alatheia,2007, ss.7-8.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 30 Listopad, 2017 - 13:35