ROZWÓJ LOKALNY

 "Rozwój lokalny to proces wzbogacania pola szans indywidualnego rozwoju poszczególnych członków danej wspólnoty lokalnej. Przez <pole szans> będziemy tu rozumieli po prostu ogół ludzkich szans dostępnych danej społeczności. Jeżeli weźmiemy pod uwagę trzy cechy tak rozumianego pola: jego rozległość (czyli -  ilość [LICZBĘ! - BF] dostępnych szans), złożoność (czyli - różnorodność dostępnych szans) i równomierność (czyli - egalitarność rozkładu dostępnych szans) to przez wzbogacenie pola szans będziemy rozumieć taką jego zmianę, w wyniku której co najmniej jedna z tych trzech cech pola nasila się i zarazem żadna inna nie słabnie."

 

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Wojciech Kłosowski, Kultura jako czynnik sprawczy rozwoju lokalnego, (w:) tenże (red.), Kierunek Kultura. Promocja regionu przez kulturę, Warszawa: MCKiS, 2009, s.26.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 7 Listopad, 2013 - 19:50