PRAKTYKI KULTURALNE

"Będąc wytworem dyspozycji, które jako interioryzacja tych samych obiektywnych struktur są obiektywnie uzgodnione, praktyki członków tej samej grupy lub, w społeczeństwie zróżnicowanym, tej samej klasy mają obiektywny sens zarazem jednorodny i systematyczny, transcendujący subiektywne intencje i świadome zamiary jednostek oraz zbiorowości (...) oznacza to, że procesu obiektywizacji nie można opisać (wyłącznie - BF) w języku interakcji i wzajemnego dostosowania, bowiem sama interakcja zawdzięcza swoją postać obiektywnym strukturom, które wytworzyły dyspozycje uczestników interakcji i wyznaczają ich wzajemne pozycje w interakcji i poza nią"


Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Pierre Bourdieu, Szkic teorii praktyki, Kęty: Wyd. Marek Derewiecki, 2007, ss. 205-206.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 27 Listopad, 2013 - 16:26