USŁUGA KULTURALNA

SEKCJA R
USŁUGI KULTURALNE, ROZRYWKOWE, SPORTOWE I REKREACYJNE
USŁUGI KULTURALNE I ROZRYWKOWE
USŁUGI BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE KULTURY
USŁUGI ZWIĄZANE Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPORTEM, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
Uwaga: W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.01.2014 r.

Uwaga: Sekcja ta obejmuje niektóre usługi zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 15, pkt 32-33 ustawy o VAT oraz opodatkowane według stawki 8%: usługi w zakresie wstępu wymienione w poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy, a także usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania (poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy). więcej
Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji(elektroniczne): Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 11 Maj, 2014 - 14:20