TRANSMISJA WIEDZY

Wg Marka Ziółkowskiego model transmisji wiedzy składa się z:

- relacji poznawczej czyli stosunku wiedzy nadawcy do rzeczywistości; jej adekwatność polega na prawidłowym rozpoznaniu praktycznej efektywności działań i odpowiedniości środków do celu oraz zgodności działań z normami kulturowymi;

- relacji ekspresyjnej  czyli sytuacji intencjonalnego nadawania komunikatu;

- relacji oznakowej czyli nieintencjonalnego (mimowolnego) nadawania komunikatu;

- relacji komunikacyjnej czyli sytuacji nadania  i odebrania przez konkretne osoby danego komunikatu (nie zawsze niosącego wiedzę, np. mające na celu podtrzymanie dobrych relacji);

- relacja akceptacyjnej mówiąca o trwałości zmiany w wiedzy, emocjach i działaniach odbiorcy

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Marek Ziółkowski, Wiedza. Jednostka. Społeczeństwo. Zarys koncepcji socjologii wiedzy, Warszawa: PWN, 1989, ss. 84-106.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 7 Maj, 2014 - 06:56