GOSPODARKA SPOŁECZNA

Definicja 1 Współczesna gospodarka społeczna dąży do takiego układu ekonomicznego i społecznego, który przewiduje więcej sprawiedliwości i szczęścia dla ludzi. Stara się to osiągnąć przez dobrowolną i racjonalną działalność organizacyjną. Oparta jest ona na trzech zasadach: 
1) Dobrowolność czyli zasada „otwartych drzwi”; 
2) Demokracja, czyli „jeden człowiek jeden głos”; 
3) Pierwszeństwo człowieka nad kapitałem.

(...)

Definicja 2 Gospodarka społeczna to sposób funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. Jednak nie jest to prosta suma PES, ale też ich wzajemne powiązania. Od kooperacji poszczególnych przedsiębiorstw między sobą, poprzez całe systemy współpracy (np. na poziomie lokalnym), aż po relacje z innymi segmentami gospodarki. Tutaj też mamy cały system (systemy) wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych: od wsparcia merytorycznego, poprzez instrumenty finansowe, aż po formy reprezentacji. (...)
 

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Działania w dziedzinie gospodarki społecznej, Warszawa: FRDL, 1990., Źródło definicji (papierowe): Piotr Frączek, definicja autorska dla portalu ekonomiaspoleczna.pl
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 5 Maj, 2014 - 22:54