KSIĄŻKA

Wydawnictwo zwarte o objętości co najmniej 49 stron nie wliczając okładki, wydane w danym kraju i ogólnie dostępne.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji (papierowe): PN-EN ISO 9707: 1998; Kultura w 2009 r., Warszawa: GUS, 2010, s.168.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 27 Listopad, 2013 - 15:42