WYOBRAŹNIA

Wg Stefana Szumana (1947): "wyobraźnia składa się z wyobrażeń, w których odtwarzam to, co kiedyś widziałem albo stwarzam coś na podobieństwo rzeczy widzianych. Wyobrażenie nazywa przedstawieniem sobie czegoś, co w świadomości nie jest bezpośrednio dane, jak warunkowane podmiotami zmysłowymi w spostrzeżeniu".

Wg Zbigniewa Pietrasińskiego (1969): [wyobraźnia twórcza jest] "(...) procesem przynoszącym nowe wyobrażenia, opierające się wprawdzie na materiale dawnych spostrzeżeń, lecz odbiegające od nich w sposób przekraczający jałowe, zwykłe modyfikacje, właściwe wyobraźni odtwórczej" .

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): 1) Stefan Szuman, Psychologia wychowania wieku dziecięcego, Warszawa: Nasza Księgarnia, 1947, s. 65. 2) Zbigniew Pietrasiński, Myślenie twórcze, Warszawa: PWN, 1969, s. 26.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 4 Maj, 2014 - 11:14